JN A123/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanovića br.33 „Američke zgrade“.