JN A124/2015-RADOVI-ŠOSO "Mara Mandić" Pančevo-rekonstrukcija elektro instalacija i instalacija vodovoda

Predmet javne nabavke su radovi-rekonstrukcija elektro instalacija i instalacija vodovoda za potrebe izrade hidrantske mreže ŠOSO «Mara Mandić» u Pančevu.
Opis predmeta javne nabavke – oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45400000 – završni građevinski radovi.

Priroda radova:
– izvođenje radova po članu 5. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

Obim radova:
. u skladu sa predmerom radova.

Mesto izvođenja radova: Pančevo, OŠ Mara Mandić u Pančevu.

Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F, Oblast 43, Grana 43.2, Grupa 43.21