JN A130-Izrada projektno-tehničke dokumentacije z apotrebe rekonstrukcije elektroinstalacija u ambulanti Novi svet u Pančevu