JN A130/2015-izrada projektno tehničke dokumentacije u ambulanti "Novi Svet" u Pančevu