JN A131/2015. Predmet javne nabavke je izrada projekta poboljšanja ukrsnog mesta državnog puta II A