JN A15/2016 – DOBRA – Nabavka goriva za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo i za potrebe dečijeg odmarališta na Divčibarama za period od 01.06.2016. do 31.05.2017. godine, po partijama

JN A15/2016 – Nabavka goriva za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo i za potrebe dečijeg odmarališta na Divčibarama za period od 01.06.2016.- 31.05.2017.godine, po partijama:
Partija 1-gasno ulje ekstra lako evro el
Partija 2-benzin
Partija 3-butan gas.

ROK ISTIČE 15.04.2016. godine