JN-A16/2015-objavljivanje oglasa u lokalnom nedeljnom listu za potrebe JP "Direkcija" Pančevo za period januar 2015-31.05.2015. god