JN A18/2016 – DOBRA – Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i računarskog potrošnog materijala, za period 01.06.2016-31.05.2017. godine

JN A18/2016 – Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i računarskog potrošnog materijala, za period 01.06.2016-31.05.2017. godine

ROK ISTIČE 18.04.2016. godine
PRODUŽAVA SE ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA do 21.04.2016. godine