JN A19/2016 – DOBRA – Nabavka hrane i namirnica za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, po partijama, za period 01.06.2016.-31.05.2017. godine

JN A19/2016 – Nabavka hrane i namirnica za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, po partijama, za period 01.06.2016.-31.05.2017. godine i to:
Partija 1-Hleb-franko Dečije odmaralište na Dičibarama
Partija 2-Mleko i mlečni proizvodi i jaja-franko Dečije odmaralište na Dičibarama
Partija 3-Meso i suhomesnati proizvodi-franko Dečije odmaralište na Dičibarama
Partija 4-Namirnice- franko Dečije odmaralište na Dičibarama
Partija 5-Voće i povrće-franko Dečije odmaralište na Dičibarama
Partija 6-Alkoholna pića i napici za potrebe kuhinje JP „Direkcija“

ROK ISTIČE 20.04.2016. godine