JN A20/2015-10. Predmet javne nabavke usluga je izrada elaborata geodetskih radova za spajanje parcela na kojima se nalazi zgrada MZ Kotež u Pančevu.