JN A20/2015-8. Predmet javne nabavke usluga je izrada projekta geodetskog obeležavanja za potrebe formiranja građevinskih parcela zemljišta javne namene u naselju Sodara u Pančevu.