JN A25/2016 – RADOVI – Investiciono održavanje ograde prema tehničkoj dokumentaciji – OŠ „Moša Pijade“ – Ivanovo

JN A25/2016 – Investiciono održavanje ograde prema tehničkoj dokumentaciji – OŠ „Moša Pijade“ – Ivanovo

ROK ISTIČE 16.08.2016. godine