JN A26/2015-RADOVI-Periodično održavanje trotoara u ulici 4.Oktobar (od M.Tita do D.Tucovića) u Kačarevu

JN A26/2015-Periodično održavanje trotoara u ulici 4.Oktobar (od M.Tita do D.Tucovića) u Kačarevu

ROK ISTIČE: 31.03.2015. godine