JN A42/2015-RADOVI-Izrada tehničke dokumentacije i radovi na sinhronizaciji semaforskih uređaja u Pančevu, inžnjnjering

Predmet javne nabavke radova je izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe sinhronizacije rada semaforskih uređaja na teritoriji grada Pančeva, sa izvođenjem radova, po inženjering sistemu i sistemu „ključ u ruke“.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 10.09.2015. godine u 11.00 časova, ne računajući dan kada je poziv objavljen.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 10.09.2015. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, ul. Zmaj Jovina broj 6, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.