JN-A47/2015-RADOVI-Redovno održavanje atarskih puteva u gradu Pančevu za 2015. godinu

JN-A47/2015-Redovno održavanje atarskih puteva u gradu Pančevu za 2015. godinu

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ISTIČE 26.05.2015. godine u 13,00, a javno otvaranje ponuda je 26.05.2015. u 13,30 sati