JN A47/2016-investiciono održavanje dela pešačke zone oko zgrade Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom.