JN A57/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kišne kanalizacije u ulici Moše Pijade od broja 106 do 116 u Pančevu

JN A57/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kišne kanalizacije u ulici Moše Pijade od broja 106 do 116 u Pančevu

ROK ISTIČE 20.05.2016. godine