JN A58/2016 – izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju školskog dvorišta u OŠ „Đura Jakšić“ – usaglašavanje postojeće dokumentacije sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji