JN A60/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za potrebe ozakonjenja objekta – Dom kulture „Mladost“, Glogonj

JN A60/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za potrebe ozakonjenja objekta – Dom kulture „Mladost“, Glogonj

ROK ISTIČE 31.08.2016. godine