JN A63/2016 – RADOVI – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekata (termomašinske instalacije u objektu sa pripadajućim elektro instalacijama i pratećim građevinsko-zanatskim radovima) Dečije odmaralište na Divčibarama

JN A63/2016 – Izvođenje radova na investicionom održavanju objekata (termomašinske instalacije u objektu sa pripadajućim elektro instalacijama i pratećim građevinsko-zanatskim radovima) Dečije odmaralište na Divčibarama

ROK ISTIČE 05.08.2016. godine