JN-A66/2015-USLUGE-Građevinsko-zanatski radovi u okviru održavanja i popravki u poslovnom prostoru koji održava JP «Direkcija» Pančevo, magacinskom prostoru i garažama kojima upravlja JP «Direkcija» Pančevo, stanovima za raseljavanje

JN-A66/2015-Građevinsko-zanatski radovi u okviru održavanja i popravki u poslovnom prostoru koji održava JP «Direkcija» Pančevo, magacinskom prostoru i garažama kojima upravlja JP «Direkcija» Pančevo, stanovima za raseljavanje kojima raspolaže JP «Direkcija» Pančevo i u poslovnim prostorima JP «Direkcija» u Pančevu i u Dečijem odmaralištu na Divčibarama, za period od 01.06.2015. do 31.05.2016. godine

ROK ISTIČE 18.06.2015.