JN A70/2015-USLUGE-Izrada projektno-tehničke dokumenatcije za potrebe legalizacije objekta Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN-A70/2015-izrada projektno-tehničke dokumenatcije za potrebe legalizacije objekta Dečijeg odmarališta na Divčibarama

ROK ISTIČE 028.06.2015. godine