JN A70/2016 -RADOVI – Izvođenje radova na postavljanju unutrašnje ograde na SRC Strelište

JN A70/2016- Izvođenje radova na postavljanju unutrašnje ograde na SRC Strelište

ROK ISTIČE 31.05.2016. godine