JN A71/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju školske radionice-(usaglašavanje postojeće dokumentacije sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji)-Mašinska škola „Pančevo“.

JN A71/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju školske radionice-(usaglašavanje postojeće dokumentacije sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji)-Mašinska škola „Pančevo“

ROK ISTIČE 23.08.2016. godine