JN A72/2015-redovno održavanje elektroinstalacija u poslovnom prostoru koji održava JP“Direkcija“ Pančevo

rok za dostavu ponuda 06.07.2015. u 11 sati, a otvaranje 06.07.2015. u 11,30 sati