JN A72/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za zaštitu postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj-Crepaja

JN A72/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za zaštitu postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj-Crepaja

ROK ITIČE 29.06.2016. godine