JN A74/2016 – DOBRA – PREGOVARAČKI POTUPAK – Nabavka bezolovnog motornog benzina za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama za period 01.06.2016.-31.05.2017. godine

JN A74/2016 – Nabavka bezolovnog motornog benzina za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama za period 01.06.2016.-31.05.2017. godine

Pregovarački postupak je sproveden na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS„ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015.