JN A77/2016-Investiciono održavanje sistema centralnog grejanja u Karađorđevoj 4 (ugradnja pumpi i automatike za regulaciju temperature vode u sistemu).