JN A80/2016 – RADOVI -Periodično održavanje trotoara u naseljenom mestu Pančevo sa izradom tehničke dokumentacije

JN A80/2016 – Periodično održavanje trotoara u naseljenom mestu Pančevo sa izradom tehničke dokumentacije

ROK ISTIČE 11.08.2016. godine