JN A83/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanovića br.33 „Američke zgrade“

JN A83/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanovića br.33 „Američke zgrade

ROK ISTIČE 08.08.2016. godine