JN A84/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju servisne saobraćajnice kod Hipodroma u Pančevu i saobraćajnih priključaka na državni put IB reda broj 14 (Pančevo-Kovin)

JN A84/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju servisne saobraćajnice kod Hipodroma u Pančevu i saobraćajnih priključaka na državni put IB reda broj 14 (Pančevo-Kovin)

ROK ISTIČE 16.08.2016. godine