JN A87/2016 – RADOVI – Nastavak radova na zameni temomašinske opreme i pripadajućih instalacija za potrebe gradskih bazena

JN A87/2016 -Nastavak radova na zameni temomašinske opreme i pripadajućih instalacija za potrebe gradskih bazena

ROK ISTIČE 04.08.2016. godine