JN A90/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije elektroinstalacija-Ambulanta „Strelište“

JN A90/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije elektroinstalacija-Ambulanta „Strelište“

ROK ISTIČE 17.08.2016. godine