JN A91/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko kanala Nadel na lokalnom putu Omoljica-Ivanovo

JN A91/2016 – Izrada tehničke dokumentacije na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko kanala Nadel na lokalnom putu Omoljica-Ivanovo

ROK ISTIČE 18.08.2016. godine