JN A93/2014 – RADOVI – Izrada projekta i izvođenje radova u ulici Pelisterski prosek u Pančevu – inženjering sistem

Predmet javne nabavke radova je izrada projekta i izvođenje radova na poboljšanju ukrsnog mesta državnog puta IB reda broj 10 i ulice Pelisterski prosek u Pančevu, po inženjering sistemu i sistemu „ključ u ruke“.

Opis predmeta javne nabavke: građevinski radovi – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71322000 – usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju, 45233140 – radovi na putevima.

Priroda radova:
-projektovanje i izvođenje radova po članu 5. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama;

Obim radova: izrada Glavnog projekta poboljšanja raskrsnice u nivou i projekat saobraćajne signalizacije i izvođenje radova na poboljšanju ukrsnog mesta državnog puta IB reda broj 10 i ulice Pelisterski prosek u Pančevu.

Mesto izvođenja radova: grad Pančevo, ulica Pelisterski prosek.

Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F, Oblast 42, Grana 42.1, Grupa 42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva.