JN A93/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju velike sale Doma kulture-Dom kulture „3. oktobar“ B.N.Selo

JN A93/2016 – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju velike sale Doma kulture-Dom kulture „3. oktobar“ B.N.Selo

ROK ISTIČE 19.08.2016. godine