JN A95/2016 – USLUGE – Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije/izgradnje terena za male sportove- Mašinska škola „Pančevo“

JN A95/2016 -Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije/izgradnje terena za male sportove- Mašinska škola „Pančevo“

ROK ISTIČE 22.08.2016. godine