JN B1/2015-USLUGE-Održavanje uređaja bele tehnike za potrebe JP "Direkcija" Pančevo

Predmet javne nabavke usluga male vrednosti je održavanje bele tehnike u poslovnim objektima JP „Direkcija“ Pančevo u Zmaj Jovinoj br. 6 i Karađorđevoj br. 4 u Pančevu i u Dečijem odmaralištu na Divčibarama, za planirani period od 01.01.2015. godine do 31.05.2015. godine.

Opis predmeta javne nabavke: usluge održavanje – oznaka iz opšteg rečnika nabavke – ORN-50882000 usluge održavanja i popravki opreme za restorane.

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, a najkasnije do 23.12.2014. godine u 11,00 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se 23.12.2014. godine u 11,30 časova u JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo