JN B12/2016- DOBRA – Nabavka boca sa vodom za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2016. godine do 31.05.2017. godine

JN B12/2016-nabavka boca sa vodom za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama i JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2016. godine do 31.05.2017. godine

ROK ISTIČE 24.03.2016. godine