JN B13/2016 – USLUGE -Osiguranje imovine i lica, za period od 01.06.2016. do 31.05.2017. godine

JN B13/2016 – Osiguranje imovine i lica, za period od 01.06.2016. do 31.05.2017. godine

ROK ISTIČE 17.05.2016. godine