JN-B17/2014-obeležavanje granice gradske parcele na terenu za potrebe izvođenja radova na podzemnim instalacijama.