JN-B26/2015-Održavanje i registracija automobila za potrebe JP «Direkcija» Pančevo za period od juna 2015. do 31.05.2015. godine

JN-B26/2015-Održavanje i registracija automobila za potrebe JP «Direkcija» Pančevo za period od juna 2015. do 31.05.2015. godine

ROK ISTIČE 03.06.2015. godine