JN B26/2016 – USLUGE – Tehnički pregled izvedenih radova saobraćajnog priključka na državni put IIA reda broj 130 na stacionaži KM 210+414.5

JN B26/2016 – Tehnički pregled izvedenih radova saobraćajnog priključka na državni put IIA reda broj 130 na stacionaži KM 210+414.5

ROK ISTIČE 28.07.2016. godine