JN B37/2016 – DOBRA – Nabavka i montaža mobilijara i nabavka i zamena neupotrebljivih elemenata dečijeg igrališta ispred odmarališta na Divčibarama

JN B37/2016 – Nabavka i montaža mobilijara i nabavka i zamena neupotrebljivih elemenata dečijeg igrališta ispred odmarališta na Divčibarama

ROK ISTIČE 19.08.2016. godine