JN B5/2015 – USLUGE – Održavanje računara za potrebe JP "Direkcija" Pančevo

Predmet javne nabavke usluga male vrednosti je održavanje računara za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, za planirani period od 01.01.2015. do 31.05.2015. godine.

Opis predmeta javne nabavke: – usluge, ORN-50322000 usluge održavanja personalnih računara.