JN A112/2015. Predmet javne nabavke su radovi-izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije elektroinstalacija u ambulanti Novi Svet u Pančevu.