JN A28/2014-RADOVI-zamena podova od itisona laminatom u objektu JP „Direkcija“ Pančevo u ulici Zmaj Jovinoj broj 6 u Pančevu.

ROK ISTIČE 12.05.2014.godine