JN-A45/2014-USLUGE-KVALIFIKACIONI POSTUPAK-I FAZA-geodetska snimanja, izrada KTP-a, projekata geodetskih obeležavanja i ostale usluge.

ROK ISTIČE 22.04.2014. godine