JN-A64/2015-USLUGE-Redovno i interventno održavanje javnog osvetljenja grada Pančeva i naseljenih mesta grada Pančeva, za period od 01.06.2015. godine do 31.05.2016. godine

JN-A64/2015-Redovno i interventno održavanje javnog osvetljenja grada Pančeva i naseljenih mesta grada Pančeva, za period od 01.06.2015. godine do 31.05.2016. godine

ROK ISTIČE 20.05.2015. godine