JN-A65/2015-USLUGE-Održavanje higijene u JP „Direkcija“, za period 01.06.2015-31.05.2016. godine

JN-A65/2015-Održavanje higijene u JP „Direkcija“, za period 01.06.2015-31.05.2016. godine

ROK ISTIČE 03.06.2015. godine